Perfekcyjne przygotowanie do egzaminów, najlepsza zdawalność, świetna atmosfera!

Strona główna

Witamy na stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy ,,AUTO SZKOŁA'' kat. AM, A1, A2, A, B, B1, C, D, T, B+E, C+E, D+E.

Przygotowujemy do egzaminów w Ostrołęce i Warszawie

Organizujemy warsztaty i kursy dla instruktorów.

Przygotowujemy do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych - licencja transportowa.

 

Szkolimy już od 28 lat 

 

 

Programy szkoleniowe i pomoce dydaktyczne zgodne z nowymi zasadami egzaminowania!

 

Szkolenie na kategorię AM (motorower, quad) - ZK50 Junak

Szkolenia motocyklowe - nowy motocykl Yamaha XJ6 NA z ABS

 


Zapraszamy - spotkania informacyjne - badania lekarskie - :

W KAŻDY WTOREK O GODZ. 17.00 !

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:
-  
21.10.2014r. !

  • godz. 17.00     Sala Wykładowa - Biuro Radzymin
    ul.Konstytucji  3 - go Maja 6.
  • godz. 18.00     Szkoła Podstawowa w Duczkach

 

Kurs kwalifikacji wstępnej - zapisy non stop

 

Obowiązkowa liczba godzin zajęć przysługująca każdemu kursantowi

Kategoria

Zajęcia teoretyczne - wykłady

( po 45 minut)

Zajęcia praktyczne - jazdy

(po 60 minut)

AM 10 godzin 10 godzin
A1 30 godzin 20 godzin
A2 30 godzin 20 godzin
A 30 godzin 20 godzin
B 30 godzin

30 godzin

B+E 20 godzin 15 godzin
C 20 godzin

30 godzin

20 godzin tylko jeśli kursant posiada już kat. D

C+E 20 godzin 25 godzin
D 20 godzin

60 godzin

40 godzin tylko jeśli kursant posiada już kat. C

T 30 godzin 20 godzin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, składa w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania, następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie prawa jazdy
2) orzeczenie lekarskie - badania wykonujemy na miejscu w ośrodku szkolenia, stwierdzając brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  / dla kandydatów na kategorie C, C+E i D dodatkowo - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych  - wykonujemy w naszym ośrodku /
3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - taką jak do dowodu osobistego.
4) w przypadku osób poniżej 18 roku zycia - zgodę rodzica na udział w kursie osoby niepełnoletniej - rodzic podpisuje zgodę na miejscu w Wydziale Komunikacji
5) kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli kandydat na kursanta posiada.

Na podstawie w/w dokumentów , Wydział Komunikacji generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Kursant przekazuje profil  do ośrodka szkolenia - na tej podstawie rozpoczynamy  szkolenie.

Uwaga: badania lekarskie i psychologiczne  wykonujemy na miejscu w naszym ośrodku.

 

Kategoria AM - motorower, quad

 

Uwaga - zmiany po 19 stycznia 2013 r.

Kandydaci na kierowców zawodowych kat. C i CE, którzy nie osiągnęli wieku 21 lat w pierwszej kolejności zobowiązani są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Po zdaniu egzaminu mogą następnie uzyskać prawo jazdy kategorii C i CE.

Kandydaci na kierowców zawodowych kat. D i DE, którzy nie osiągnęli wieku 24 lat w pierwszej kolejności zobowiązani są ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Po zdaniu egzaminu mogą następnie uzyskać prawo jazdy kategorii D i DE.

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Zapraszamy - zapisy non stop
 

 

 

Szkolenie okresowe

Zapraszamy - zapisy non stop

 

 

 

Zapraszamy!

 

Badania lekarskie i psychotechniczne na miejscu!

 

  
Sala Wykładowa - Biuro Radzymin ul.Konstytucji  3 - go Maja 6.

 

TEL. 22 786 70 90; 608 690 918.

Biuro: - Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja  6 (przy Straży Pożarnej)
          - Radzymin, ul. Wyszyńskiego 44 (przy wiadukcie kolejowym)

Organizujemy kursy dla kierowców zawodowych - KWALIFIKACJA WSTĘPNA oraz SZKOLENIE OKRESOWE.

Uwaga:  
Wykonujemy badania psychotechniczne i lekarskie we własnym gabinecie  / adres powyżej / - zapraszamy.

 
Jazdy praktyczne na nowym - własnym samochodzie
SCANIA P230 DB4x2
wyposażonym w:
- Retarder SCANIA 5-stopniowy
- ESP system stabilizacji toru jazdy / z możliwością odłączania /
- ABS
- ASR system kontroli trakcji
- tachograf cyfrowy
- system pomiaru zużycia paliwa
- tempomat
- klimatyzacja


Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1)
10 września 2009r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D             do dnia 31 grudnia 1980r.;
2) 10 września 2010r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
      a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
      b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r.;
3) 10 września 2011r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
      a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1995r.;
      b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991r. do dnia 31 grudnia 2000r.;
4) 10 września 2012r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
      a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.;
      b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.;
5) 10 września 2013r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
      a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.;
      b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2008r.;
6) 10 września 2014r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C                 w terminie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r. 
   Aktualne promocje: